Home > Golftime golfvakanties > SGR, calamiteitenfonds en IAGTO

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis"
website: http://www.sgr.nl/


Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriƫren."
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
website: http://www.calamiteitenfonds.nl/

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

IAGTO

Golftime Travel is lid van de IAGTO, de International Association of Golf Tour Operators. Deze organisatie is in 1997 opgericht als vertegenwoordiger van de "Golf Travel Industry". In het eerste jaar hebben ze de internationale beurs IGTM (International Golf Trade Market) opgericht, een jaarlijks terugkerend evenement waar touroperators en vertegenwoordigers van belangrijke golfbestemmingen uit vele landen bij elkaar komen. Tevens initieert de IAGTO internationale onderzoeken om trends en ontwikkelingen van de golfmarkt in kaart te brengen.

SGR SGR IAGTO
© 2012 GOLFTIME Your Travel Caddy